Плинт разм 2/10 5e Profil 0-9 Highband TWT - Нова-Линк