Пигтейл MM50 OM4 LC/PC 1.5м маджента cT - Нова-Линк