Пигтейл MM62.5 LC/PC 1.5м PGT-LC/U-62.5-1.5 - Нова-Линк