Пигтейл MM62.5 ST/PC 1.5м PGT-ST/U-62.5-1.5 - Нова-Линк