Пигтейл SM E2000/UPC 1.5м PGT-ST/U-62.5-1.5 - Нова-Линк