Плинт разм 2/10 Profil 1-0 NETKO Optima "SB"=6089 1 121-02 - Нова-Линк