Плинт разм 2/10 Plus 0-9 BC NETKO Optima "SB" =6089 1 102-06 - Нова-Линк