Плинт разм 2/10 Profil 1-0 Netko Optima 1006A (num 1-0) ≡6089 1 121-02 - Нова-Линк