Защита линий 24В, 5А 1 пара, винт/винт, стена IP30 Commeng LCP - Нова-Линк