Нова-Линк Оборудование связи 2.3.1.3. Шнур RJ-45 FTP 5e - подбор, поставка